Privacy beleid

Bistro Francis – Privacy beleid versie – Oktober 2023

Kint Operations (hierna te noemen: Hotel Kint) respecteert de privacy van de bezoekers van onze website.

We garanderen dat de informatie die u aan ons verstrekt, als vertrouwelijk wordt behandeld.

Dit privacy beleid is van toepassing op producten, mobiele toepassingen, diensten en de website www.bistrofrancis.nl (“website”) (gezamenlijk “Diensten”) van Bistro Francis en Hotel Kint, en legt uit wie we zijn, hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, delen en gebruiken, en hoe u uw privacy rechten kunt doen gelden. We wijzen u erop dat Bistro Francis niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere websites en van derden. Door gebruik te maken van de Diensten, bevestigt u dat u akkoord gaat met het Privacy beleid.

Welke persoonsgegevens verzamelt Bistro Francis en waarom?

De persoonsgegevens die we van u kunnen verzamelen, vallen in het algemeen in de volgende categorieën:

Informatie die u vrijwillig verstrekt met het oog op bepaalde onderdelen van onze diensten:

We kunnen u vragen om ons vrijwillig informatie te verstrekken; we kunnen u bijvoorbeeld waar nodig vragen om uw contactgegevens te verstrekken, zoals uw volledige naam, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum, om met u te kunnen corresponderen of om uw boeking te kunnen verwerken en bevestigen, om een account bij ons te registreren, om de diensten en informatie die u ons vraagt te kunnen verstrekken, om uw contactpersoon voor eventuele noodgevallen te registreren, om u in te schrijven voor onze marketingcommunicatie, en/of om verzoeken tot informatie bij ons in te dienen. Daarnaast kan het nodig zijn dat u ons factureringsgegevens verstrekt (zoals een creditcardnummer, naam van de kaarthouder en vervaldatum) om een betaling te kunnen doen.

Speciale categorieën persoonsgegevens:

In sommige gevallen kunnen we u ook verzoeken om gevoelige persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Gevoelige persoonsgegevens zijn een bepaald type persoonsgegevens, zoals informatie over uw religie of gezondheid. Dit type informatie wordt als gevoelig beschouwd en vereist extra bescherming onder het toepasselijke recht. We beperken de situaties waarin we mogelijk gevoelige persoonsgegevens verzamelen.

In bepaalde gevallen zijn we genoodzaakt gevoelige persoonsgegevens te verwerken, waaronder:

Informatie met betrekking tot de gezondheid kan nodig zijn om te voorzien in de juiste accommodatie en toegankelijkheid, of facilitaire behoeften. Door de overheid uitgegeven identificatienummers, zoals een paspoort- of rijbewijsnummer, kunnen nodig zijn voor het huren van een voertuig of andere reserveringen voor uw reis. Overige gegevens die u naar keuze kunt opgeven en die informatie kan impliceren of suggereren over religie, gezondheid, of andere informatie, zoals dieetvoorschriften. De persoonsgegevens die we u vragen te verstrekken en de reden waarom we u dit vragen, lichten we toe op het moment dat we u vragen om uw persoonsgegevens te verstrekken. Met uw gegevens kunnen we u via onze e-mailservice op de hoogte houden van onze nieuwste en aantrekkelijkste aanbiedingen.

Informatie die we automatisch verzamelen:

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we automatisch bepaalde informatie verzamelen vanaf het apparaat dat u gebruikt. In sommige landen, waaronder landen in de Europese Economische Ruimte, kan deze informatie worden beschouwd als persoonsgegevens die vallen onder de geldende wetten inzake gegevensbescherming. In het bijzonder kan de informatie die we automatisch verzamelen, informatie bevatten als uw IP-adres, type apparaat, unieke identificatienummer van het apparaat, type browser, brede geografische locatie (bijvoorbeeld land of stad) en andere technische informatie.

We kunnen ook informatie verzamelen over de wijze waarop uw apparaat communiceert met onze website, waaronder de pagina’s die u hebt bekeken en de koppelingen waarop u hebt geklikt. Door deze informatie te verzamelen, hebben we meer inzicht in de bezoekers van onze website, waar ze vandaan komen en welke content op onze website hen interesseert. We gebruiken deze informatie voor interne analyses en om de kwaliteit en relevantie van onze website voor onze bezoekers te verbeteren. Een deel van deze informatie kan met behulp van cookies en vergelijkbare volgtechnieken worden verzameld; meer informatie vindt u in het gedeelte ‘Cookies en vergelijkbare volgtechnieken’ hieronder.

Informatie die we uit externe bronnen verkrijgen:

Van tijd tot tijd kunnen we persoonlijke informatie over u ontvangen van externe partijen, maar uitsluitend wanneer we hebben gecontroleerd dat u deze externe partijen uw toestemming hebt gegeven of wanneer het anderszins wettelijk is toegestaan of vereist om uw persoonsgegevens aan ons bekend te maken. In het algemeen gebruiken we de persoonsgegevens die we van u verzamelen uitsluitend voor de doeleinden die in deze Privacy kennisgeving worden beschreven, of voor doeleinden die we u uitleggen op het moment dat we uw persoonsgegevens verzamelen. We kunnen uw persoonsgegevens echter ook gebruiken voor andere doeleinden die niet onverenigbaar zijn met de doeleinden waarvan we u op de hoogte hebben gebracht (zoals voor archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden), indien en waar dit is toegestaan onder geldende wetten inzake gegevensbescherming.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens (uitsluitend voor bezoekers uit de EER):

Als u een bezoeker bent uit de Europese Economische Ruimte, is onze rechtsgrond voor het verzamelen en gebruiken van de hiervoor beschreven persoonsgegevens afhankelijk van de betreffende persoonsgegevens en de specifieke context waarin we deze gegevens verzamelen. We zullen echter normaal gesproken uitsluitend persoonsgegevens van u verzamelen wanneer we uw toestemming hebben, wanneer we de persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of wanneer de verwerking in ons gerechtvaardigd belang is en dit belang niet zwaarder weegt dan uw belang bij gegevensbescherming of uw fundamentele rechten en vrijheden.

In sommige gevallen kunnen we ook wettelijk verplicht zijn persoonsgegevens van u te verzamelen, of kunnen we de persoonsgegevens anderszins nodig hebben om uw vitale belangen of die van iemand anders te beschermen. Indien we u vragen om persoonsgegevens te verstrekken om zo te voldoen aan een wettelijke vereiste of voor de uitvoering van een overeenkomst met u, brengen we u hiervan op het relevante moment op de hoogte en informeren we u of de verstrekking van uw persoonsgegevens al dan niet verplicht is (evenals wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer u uw persoonsgegevens niet verstrekt).Evenzo, als we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken met een beroep op onze legitieme belangen (of die van een externe partij), brengen we u er op het relevante moment van op de hoogte wat deze legitieme belangen zijn.Als u vragen hebt over de rechtsgrond voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens, of als u hierover meer wilt weten, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in het gedeelte ‘Vragen en feedback’ hieronder.

Hoe gebruiken wij uw persoonlijke informatie?

We laten u altijd weten waarom we uw persoonsgegevens nodig hebben en hoe we deze gegevens gaan gebruiken. Hotel Kint stelt deze gegevens in geen geval ter beschikking aan externe partijen zonder uw expliciete toestemming, met uitzondering van:

 • Bedrijven, externe dienstverleners en partners van onze groep die gegevensverwerkende diensten aan ons verlenen (zoals ondersteuning van of verbetering van de functionaliteit en beveiliging van onze website, of externe partijen die uw accommodatie verzorgen), of die anderszins persoonsgegevens verwerken voor doeleinden die in dit Privacy beleid zijn beschreven of waarvan we u op de hoogte hebben gesteld toen we uw persoonsgegevens verzamelden. Dit betreft onder meer de volgende partners:
  • Mews
  • Mews Payments
  • Cubilis
  • Booq
 • Handhavingsinstantie, regelgevende of overheidsinstantie, rechtbank of andere externe partij wanneer we ervan overtuigd zijn dat bekendmaking noodzakelijk is (i) op grond van geldende wet- of regelgeving, (ii) om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of (iii) om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen;
 • Aan een potentiële koper (en zijn vertegenwoordigers en adviseurs) in verband met enige voorgenomen aankoop, fusie of overname van enig deel van ons bedrijf, op voorwaarde dat we de koper ervan op de hoogte stellen dat uw persoonsgegevens uitsluitend mogen worden gebruikt voor de doeleinden die in dit Privacy beleid zijn beschreven.

Hoe gaat Bistro Francis om met gegevens in geval van wedstrijden of promotieacties?

Als u reageert op een wedstrijd of promotieactie, vragen we uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt met betrekking tot de promotieactie, om winnaars van de wedstrijd op de hoogte te brengen van hun prijs, en om de respons op de promotieactie te meten.

Hoe gaat Bistro Francis om met veiligheid en kwaliteit?

We maken gebruik van toepasselijke technische en organisatorische maatregelen om de kwaliteit en integriteit te beschermen van de persoonsgegevens die we van u verzamelen en verwerken. De maatregelen die we toepassen, zijn ontwikkeld om het juiste beveiligingsniveau te handhaven voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Specifieke maatregelen die we toepassen zijn onder meer het gebruik van firewalls en naleving van PCI-vereisten. We gaan uiterst zorgvuldig om met uw informatie. De informatie die u ons verstrekt wanneer u een reis boekt, of wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, wordt veilig opgeslagen in onze database.

Bewaring van gegevens:

We bewaren persoonsgegevens die we van u verzamelen wanneer er een voortdurende legitieme zakelijke noodzaak is om dit te doen (om u bijvoorbeeld te voorzien van een dienst die u hebt aangevraagd, of om te voldoen aan toepasselijke wettelijke, belastingtechnische of boekhoudkundige vereisten).Wanneer geen sprake is van een voortdurende legitieme zakelijke noodzaak om uw persoonsgegevens te verwerken, verwijderen of anonimiseren we uw gegevens, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), slaan we uw persoonsgegevens veilig en geïsoleerd op totdat verwijdering mogelijk is.

Cookies:

We verzamelen informatie voor onderzoek om meer inzicht te krijgen in onze klanten, zodat we onze dienstverlening dienovereenkomstig kunnen aanpassen. We maken gebruik van cookies en vergelijkbare volgtechnieken (gezamenlijk “Cookies”) om persoonlijke informatie over u te verzamelen en te gebruiken (bijvoorbeeld met het oog op voor u relevante advertenties). We gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de site gebruikt, om rapporten op te maken van de activiteit op de website, en om andere diensten aan te bieden die verband houden met de websiteactiviteit en het internetgebruik.

Wijzigingen:

Deze privacyverklaring is aangepast aan het gebruik van en de opties op deze site. Aanpassingen en/of wijzigingen van deze site kunnen leiden tot veranderingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig door te lezen.

De nieuwsbrief: aanpassen of afmelden

Onder aan elke e-mail vindt u een optie om uw gegevens aan te passen of om u af te melden voor de nieuwsbrief.

Communicatie: aanpassen of afmelden

U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen als u uw gegevens wilt aanpassen of wilt laten verwijderen uit onze bestanden. U kunt hiervoor de onderstaande contactgegevens gebruiken.

Uw rechten inzake gegevensbescherming – info@bistrofrancis.nl

U hebt de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

 • U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, corrigeren of bijwerken of een verzoek tot verwijderen ervan indienen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die u hierboven vindt in het gedeelte ‘communicatie: aanpassen of aanmelden’.
 • Wanneer u ingezetene bent van de Europese Unie, kunt u daarnaast bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of verzoeken om overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Ook deze rechten kunt u uitoefenen door contact met ons op te nemen.
 • U hebt te allen tijde het recht om u af te melden voor de marketingcommunicatie die we u toezenden. U kunt dit recht uitoefenen door op de koppeling ‘afmelden’ te klikken in de marketing e-mails die we u sturen.
 • Om u af te melden voor andere vormen van marketing (zoals marketing via de reguliere post of telemarketing) kunt u eveneens contact met ons op te nemen via de contactgegevens die onder ‘Vragen en feedback’ zijn vermeld.
 • Ook als we uw persoonsgegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u uw toestemming op ieder moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die we hebben uitgevoerd voordat u uw toestemming hebt ingetrokken of op de verwerking van uw persoonsgegevens waarbij we ons op een andere rechtmatige verwerkingsgrond dan toestemming baseren.
 • U hebt het recht een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit met betrekking tot het door ons verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit. (De contactgegevens van gegevensbeschermingsautoriteiten in de Europese Economische Ruimte vindt u hier.)
 • We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun rechten inzake gegevensbescherming willen uitoefenen in overeenstemming met toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Actualisering van deze privacy kennisgeving:

We kunnen dit Privacy beleid van tijd tot tijd bijwerken naar aanleiding van veranderende wettelijke, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we dit Privacy beleid bijwerken, nemen we toepasselijke maatregelen om u hiervan op de hoogte te stellen, in overeenstemming met de draagwijdte van de wijzigingen die we aanbrengen. Indien en wanneer dit door geldende wetgeving inzake gegevensbescherming wordt vereist, vragen we uw toestemming voor eventuele aanzienlijke wijzigingen in het Privacy beleid.